Курсове

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

Курсове за повишаване на професионалната квалификация

„Обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради и промишлени системи” 

„Отопление, вентилация и климатизация”

„Контрол на работната среда , на вентилационни иклиматични инсталации” 

„Проектиране на газови съоражения и инсталации за работа с природен газ”

„Монтаж и експлоатация на автомобилни газови уредби”

„Експлоатация и поддръжка на газови съоръжения и инсталации за работа с пропан бутан (за отговорници на газстанции)”

„Експлоатация и поддръжка на газови съоръжения и инсталацииза работа с природен газ”

„Технически надзор на автомобилни газови уредби”

„Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправностна ППСв пунктове от 2-ра и 3-та категория”

„Обучение на преподаватели, провеждащи обучение на кандидати за придобиванена правоспособност за управление на МПС”

„Диагностика и ремонт на автоматични скоростни кутии и трансмисии”

„Програмиране и настройване на машини с ЦПУ”

„Solid Works” 

„AutoCad”

„Курсове за изучаване на английски език”

„ Подготвителни курсове за кандидат-студентските изпити в Университета по рисуване, математика, физика, тест по ОТП, история."

 
факултети
колежидеканати | департаментицентровеотдели
 

Социални мрежи

· Facebook
· YouTube Channel